Welkom op de site van het Lyceum Aalst

 

 In het Lyceum Aalst is zowel een degelijke opvoeding als hoogstaand onderwijs belangrijk. Discipline en individuele vrijheid gaan in het Lyceum hand in hand en kleinschaligheid staat er borg voor een maximaal rendement.

 

Het Pedagogisch Project van het G-O!, Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap staat in het Lyceum centraal (zie www.g-o.be). Het Lyceum staat garant voor de vorming van jonge enthousiaste mensen, met de nodige professionele en sociale bagage om het later te maken in onze maatschappij!

 

An Agneessens

Directeur

 

 Onze missie: 
Wij zijn een leerlinggerichte school en wij hechten veel belang aan de mens. Dit betekent dat wij zorg besteden aan menselijke relaties: het leren omgaan met elkaar. Daarom luisteren wij naar mekaar en accepteren wij de anderen zoals ze zijn. Wij beogen een open geest zonder vooroordelen en met belangstelling en respect voor elkaars mening. Wij staan open voor elk initiatief en scheppen ruimte voor nieuwe ideeën, zodat elke leerling zich ten volle kan ontplooien.
In al onze studierichtingen proberen wij de creativiteit, de inventiviteit en het talent van elke leerling te stimuleren. Dit vraagt echter verantwoordelijkheidszin; wij vinden het zeer belangrijk dat gemaakte afspraken nageleefd worden. Gehoorzaamheid zien wij niet als het slaafs uitvoeren van bevelen, maar als attitude nodig om te leren; beleefdheid en goede manieren zijn een uitgangspunt in de omgang met mekaar.

Problemen gaan wij niet uit de weg; wij proberen ze op te lossen door met elkaar te communiceren, door naar elkaar te luisteren en elkaar te helpen. Geweld en scheldpartijen dulden wij niet.

Naast het bijbrengen van sociale vaardigheden willen wij ook bijdragen tot een algemene vorming die aanzet tot nieuwsgierigheid en een levenslange zin voor studie en vorming... op die manier worden onze leerlingen open mensen die klaar zijn voor onze snel evoluerende maatschappij.
 Het Lyceum Aalst biedt enkel studierichtingen aan van het ASO. Het studieaanbod is volledig en heeft als doel al onze leerlingen voor te bereiden op verdere studies. Als directeur zie ik het dan ook als één van de hoofdopdrachten om ervoor te zorgen dat onze leerlingen na hun zesjaarse schoolcarrière binnen  onze school de nodige bagage aan kennis, kunnen, vaardigheden en attitudes hebben verzameld. Een gezond evenwicht tussen enerzijds de kennis en de vaardigheden die hen moeten doen slagen in een succesvolle hogere opleiding -als opstap naar een geslaagde en fijne carrière en anderzijds het kunnen toepassen van allerhande vaardigheden op sociaal, cultureel, sportief, … vlak om een volwaardig mens met open en verdraagzame mentaliteit te zijn in de huidige harde maatschappij. De schoolcultuur waarin begeleiding naar zelfstandigheid, zelfontplooiing, kennisoverdracht en verantwoordelijkheid nemen centraal staat, draagt bij tot het persoonlijk groeiproces van elk van onze leerlingen. Onze sterk uitgebouwde leerlingenbegeleiding maakt de school tot een leerlinggerichte, sociale, verdraagzame omgeving waar in alle openheid gewerkt wordt en waar iedere mening gerespecteerd wordt.     

Onze troeven  

 1. Uitsluitend  Algemeen Vormend Onderwijs
 2. Een school met hoge eisen en hoog niveau  - momenteel zijn er 6 oud-leerlingen aan het doctoreren (zie studies oud-leerlingen)
 3. Een relatief kleine school (ong. 540 leerlingen): alle leerlingen zijn persoonlijk gekend, nauw contact met de leerkrachten - intensieve studie- en emotionele begeleiding
 4. Afzonderlijke speelplaats voor de 1ste graad
 5. Speciale begeleiding en omkadering voor de 1ste graad
 6. In het centrum van een stad die op cultureel gebied wat te bieden heeft
 7. Doorstroming vanaf de kleuterklas tot aan het hoger onderwijs
 8. Cel leerlingbegeleiding
 9. Studiekeuzebegeleiding
 10. Groen kader (terrein van 1 ha grasperk, grote parkbomen, kruidentuin, fruitproeftuin)
 11. Ruim 130 jaar ervaring
 12. 5 volledig uitgeruste labo's 
 13. 2 computerlokalen 
 14. Studiezaal met computers voor leerlingen
 15. Polyvalente zaal
 16. Digitaal platform (smartschool)
 17. Gedigitaliseerde leerlingbegeleiding (schoolonline)
 18. Geïntegreerde werkperiode in binnen- en buitenland
 19. Aandacht voor cultuur, wetenschap, projectwerking, sociaal engagement,..
 20. Vlot bereikbaar met het openbaar vervoer

KORTOM: KWALITEIT, KLEINSCHALIG, LEERLINGGERICHT

Net zoals in 1999 kreeg onze school in 2008 van het inspectieteam een doorlichtingsverslag  met als eindconclusie: 'gunstig voor de hele school'.

" alt="" />