Inschrijving

Kennismakingsavond nieuwe leerlingen

Lyceum Aalst

BESCHRIJVING

18.45 u: rondleiding in de school (voor wie dit wenst)

19.20 u: verwelkoming door de directeur in de zaal Gillade

20.00 u: kennismaking en toelichting door de vakcollega's  

21.15 u: receptie en informele babbel met het hele team in de zaal Gillade

Contact Info