Inschrijven

Oudercontact 2

BESCHRIJVING

Oudercontact op donderdag 21/12/17 van 18.00 u tot 21.00 u.

-      Het hele team (leerkrachten, opvoeders, CLB en directie) staat ter uwer beschikking.

-      Ook nu kan u inschrijven via het reservatiesysteem in Smartschool: dit is mogelijk vanaf vrijdag 15/12 - 19.00u tot donderdag 21/12 – 15.00u.

-      Wij vragen u vriendelijk het gesprek met leerkracht of begeleider te beperken tot 10 minuten en het aantal reservaties eveneens te beperken tot  drie leerkrachten. Voorzie ook genoeg tijd om van de ene afspraak naar           de andere te gaan.

Contact Info