Inschrijven

SCHOOLRAAD

Als gezin kozen we destijds voor het Lyceum omdat we merkten dat onze kinderen centraal zouden staan. Zij waren het die met een goed gevoel tijdens hun zes jaar humaniora tot jongvolwassenen dienden uit te groeien. Andere scholen gaven ons veeleer het gevoel dat we leverancier van statistische items waren die geclassificeerd zouden worden op basis van hun louter intellectuele capaciteiten.

Het Lyceum doet er daarentegen alles aan om naast het noodzakelijk schools onderricht de leerlingen een zicht te geven op de maatschappij waarin ze leven en op termijn nog veel indringender in gaan terecht komen. Respect is een van de belangrijkste aspecten die hen in tal van facetten wordt bijgebracht. Respect voor de natuur, het milieu, de planeet waar we mogen op leven. Respect voor mekaar, ongeacht achtergrond en cultuur. Samenwerken in lesverband, maar vooral ook samen dingen realiseren in het ruimere schoolkader buiten de lessen. Samen genieten van cultuur, samen werken rond muziek, dans, sport – om er maar enkele te noemen.

Dat het Lyceum hier in slaagt heeft alles te maken met een heldere visie op wat een school moet zijn en hoe ze zich een plaats moet geven in de samenleving. Een gemotiveerd schoolteam, samen met enthousiaste ouders doet de rest. Een smeltkroes aan energie is wat de leerlingen aangeboden krijgen om door tal van stimulansen uit te groeien tot telkens een nieuwe generatie die klaarstaat om de wereld met kennis en kunde in te stappen, voorzien van een rugzak broodnodige emotionele intelligentie om zonder oogkleppen de ideeën van hun tijd kracht bij te zetten.

Ignace Verscheure, fiere papa en lid van de schoolraad

waarom onze school?

  • Kwaliteit Kleinschalig en kwalitatief onderwijs is onze insteek.
  • VIP Bij ons is elke leerling uniek en zo wordt die ook behandeld.
  • Leerlingbegeleiding Een team van klascoaches en leerlingenbegeleiders staat voor je klaar.

Facebook

Agenda

Er zijn geen aankomende evenementen

Contact Info