Inschrijven

Inschrijven

Je kind inschrijven in een school in Aalst?

Sinds enkele jaren zijn er specifieke regels om je kind in te schrijven in een school.
In Aalst zijn er gezamenlijke afspraken om je kind in te schrijven in het basis- en het secundair onderwijs.

Voor meer info kan je terecht bij de contactpersoon van het lokaal overlegplatform (LOP):
Jacky Deblaere    tel.: 0479 / 98 97 36   mail:  jacky.deblaere@ond.vlaanderen.be.
Algemene info over ‘inschrijven in een school’ vind je op www.inschrijvingsrecht.be.

Inschrijven in het Lyceum

Inschrijven kan tijdens de schooluren van 8.30 u - 12.00 u en van 13.00 u - 17.00 u.     
Gelieve de identiteitskaart en/of SIS-kaart, de BASO-fiche, het laatste rapport en eventueel het attest van de vorige school mee te brengen.

Het aantal inschrijvingen is om pedagogische redenen beperkt in bepaalde studierichtingen.  

Elke ouder kan zijn kind inschrijven in het Lyceum, na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement.

Voor het schooljaar 2017-2018 vragen wij een voorschot van € 100,00 per leerling te betalen ten laatste 15 augustus 2017.
Het bedrag kan enkel worden gestort op het rekeningnummer van de school: BE52068212496109 (BIC: GKCCBEBB) met vermelding van de naam van de leerling en het leerjaar.
U mag dit bedrag in één keer overschrijven of de betaling spreiden over € 50,00 in  juli en € 50,00 in augustus. Indien u hiervoor een aangepaste afbetaling wenst of u wenst toch contant te betalen, kan u een afspraak maken  met het leerlingeneconomaat, mevr. Vanessa Mallego is steeds telefonisch te bereiken op het nummer 053/21.11.55 of via mail economaat@lyceum-aalst.be.

Nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de school: 053 21 11 55 of inlichtingen@lyceum-aalst.be.

waarom onze school?

  • Kwaliteit Kleinschalig en kwalitatief onderwijs is onze insteek.
  • VIP Bij ons is elke leerling uniek en zo wordt die ook behandeld.
  • Leerlingbegeleiding Een team van klascoaches en leerlingenbegeleiders staat voor je klaar.

Facebook

Agenda

Er zijn geen aankomende evenementen

Contact Info