Inschrijving

Inschrijven

Op de pagina Inschrijving 2019-2020 kan je je kind reeds inschrijven op onze school. Als je daarna langskomt op de school hoef je alleen maar de afgedrukte versie te ondertekenen om de inschrijving te bevestigen.

 LET OP: WEGENS VOLLEDIGE CAPACITEITSBEZETTING ZIJN ER VANAF NU GEEN INSCHRIJVINGEN MEER MOGELIJK VOOR HET EERSTE JAAR! Er wordt vanaf nu een wachtlijst aangelegd.

Inschrijvingen voor alle andere leerjaren en richtingen zijn wel nog mogelijk.

Je kind inschrijven in een school in Aalst?

Sinds enkele jaren zijn er specifieke regels om je kind in te schrijven in een school. Voor meer info: 

 'Inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het secundair onderwijs': http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14370#3


In Aalst zijn er gezamenlijke afspraken om je kind in te schrijven in het basis- en het secundair onderwijs.

Voor meer info kan je terecht bij de contactpersoon van het lokaal overlegplatform (LOP):
Jacky Deblaere    tel.: 0479 / 98 97 36   mail:  jacky.deblaere@ond.vlaanderen.be.

Om in te schrijven in het eerste jaar van het secundair onderwijs gelden de volgende data:

 broers en zussen +

 kinderen van personeel

 vanaf de eerste schooldag van februari tot
 aan de periode:

 1 februari - 15 maart

 sociale mix:

 iedereen kan inschrijven!

 vanaf de 3de  zaterdag van maart
 gedurende 2 weken:

 zaterdag 16 maart - vrijdag 29 maart 

school open op zaterdag 16 maart
van 10u tot 12u!

 vrije inschrijvingen

 aansluitend op vorige periode:
vanaf maandag 1 april 

 

Voor andere jaren van het secundair onderwijs:

 vrije inschrijvingen

 na de paasvakantie:  vanaf dinsdag 23 april

 

Inschrijven in het Lyceum?

Inschrijven kan tijdens de schooluren van 9.00 u - 12.00 u en van 13.00 u - 17.00 u. In de zomervakantie geldt een andere uurregeling:

De school is open tot en met vrijdag 5 juli.

Maandag, dinsdag, donderdag: van 9u-12u en van 13u-16u.

Woensdag 3 juli en vrijdag 5 juli: inschrijving op afspraak (maak eerst een telefonische afspraak).

De school is terug open vanaf vrijdag 16 augustus. Inschrijvingen mogelijk vanaf maandag 19 augustus:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 9u-12u en van 13u-16u.

Elke woensdag: inschrijving op afspraak.

 

Gelieve de identiteitskaart en/of SIS-kaart, de BASO-fiche, het laatste rapport en eventueel het attest van de vorige school mee te brengen.

Het aantal inschrijvingen is om pedagogische redenen beperkt in bepaalde studierichtingen.  

Elke ouder kan zijn kind inschrijven in het Lyceum, na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement.


Voor het schooljaar 2019-2020 vragen wij een voorschot van € 50,00 per leerling te betalen ten laatste 31 augustus 2019. Het bedrag kan enkel worden gestort op het rekeningnummer van de school: BE52068212496109 (BIC: GKCCBEBB) met vermelding van de naam van de leerling en het leerjaar. U mag dit bedrag in één keer overschrijven of de betaling spreiden over € 25,00 in  juli en € 25,00 in augustus. Indien u hiervoor een aangepaste afbetaling wenst of u wenst toch contant te betalen, kan u een afspraak maken  met het leerlingeneconomaat, mevr. Vanessa Mallego is steeds telefonisch te bereiken op het nummer 053 46 65 00 of via mail economaat@lyceum-aalst.be.

Nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de school: 053 46 65 00 of inlichtingen@lyceum-aalst.be.

waarom onze school?

  • Kwaliteit Kleinschalig en kwalitatief onderwijs is onze insteek.
  • VIP Bij ons is elke leerling uniek en zo wordt die ook behandeld.
  • Leerlingbegeleiding Een team van klascoaches en leerlingenbegeleiders staat voor je klaar.

Facebook

Contact Info