Inschrijving

Inschrijven

Je kind inschrijven in een school in Aalst?

Sinds enkele jaren zijn er specifieke regels om je kind in te schrijven in een school. Voor meer info: 

 'Inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het secundair onderwijs': http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14370#3


In Aalst zijn er gezamenlijke afspraken om je kind in te schrijven in het basis- en het secundair onderwijs.

Voor meer info kan je terecht bij de contactpersoon van het lokaal overlegplatform (LOP):
Jacky Deblaere    tel.: 0479 / 98 97 36   mail:  jacky.deblaere@ond.vlaanderen.be (tot einde schooljaar 2020)
Jo De Potter     tel. 02 553 69 58       mail:   jo.depotter@ond.vlaanderen.be

Om in te schrijven in het eerste jaar van het secundair onderwijs voor 2020-2021 gelden de volgende data:

 broers en zussen +

 kinderen van personeel

 

Vanaf 3 februari 2020 tot 13 maart 2020

 sociale mix:

 iedereen kan inschrijven!

 Vanaf zaterdag 14 maart  2020 tot 28 maart 2020

School is open op zaterdag 14 maart
van 10u tot 12u!

We zijn VOLZET!

Indien u uw kind nog wil inscrhijven, komt u op een wachtlijst terecht!

 vrije inschrijvingen

 
 Vanaf maandag 30 maart 2020

 

Voor andere jaren van het secundair onderwijs:

 vrije inschrijvingen

 na de paasvakantie:  vanaf maandag 20 april 2020

 

Inschrijven in het Lyceum?

Inschrijven kan tijdens de schooluren van 9.00 u - 12.00 u en van 13.00 u - 17.00 u. In de zomervakantie geldt een andere uurregeling:

De school is open tot en met vrijdag 3 juli.

Dinsdag van 9u-12u.

Maandag,donderdag en vrijdag: van 9u-12u en van 13u-16u.

De school is terug open vanaf maandag 17 augustus. 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 9u-12u en van 13u-16u.

Elke woensdag: inschrijving op afspraak.

 

Gelieve de identiteitskaart en/of SIS-kaart, de BASO-fiche, het laatste rapport en eventueel het attest van de vorige school mee te brengen. U mag gerust iemand meebrengen die kan tolken, indien het Nederlands niet uw moedertaal is.

Het aantal inschrijvingen is om pedagogische redenen beperkt in bepaalde studierichtingen.  

Elke ouder kan zijn kind inschrijven in het Lyceum, na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement.


Voor het schooljaar 2020-2021 vragen wij een voorschot van € 50,00 per leerling te betalen ten laatste 31 augustus 2020. Het bedrag kan enkel worden gestort op het rekeningnummer van de school: BE52068212496109 (BIC: GKCCBEBB) met vermelding van de naam van de leerling en het leerjaar. U mag dit bedrag in één keer overschrijven of de betaling spreiden over € 25,00 in  juli en € 25,00 in augustus. Indien u hiervoor een aangepaste afbetaling wenst of u wenst toch contant te betalen, kan u een afspraak maken  met het leerlingeneconomaat, mevr. Vanessa Mallego is steeds telefonisch te bereiken op het nummer 053 46 65 00 of via mail economaat@lyceum-aalst.be.

Nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de school: 053 46 65 00 of inlichtingen@lyceum-aalst.be.

waarom onze school?

  • Kwaliteit Kleinschalig en kwalitatief onderwijs is onze insteek.
  • VIP Bij ons is elke leerling uniek en zo wordt die ook behandeld.
  • Leerlingbegeleiding Een team van klascoaches en leerlingenbegeleiders staat voor je klaar.

Facebook

Agenda

Er zijn geen aankomende evenementen

Contact Info