Inschrijving

Kwaliteit

Kwaliteit primeert!

Onderzoekscompetenties

Elk jaar worden bij alle leerlingen van de 2de en 3de graad van het Lyceum de zogenaamde onderzoekscompetenties geëvalueerd. Deze opdracht bestaat uit een of twee individueel gevoerde wetenschappelijke onderzoeken, die door de leerling voorgesteld worden aan een jury van leerkrachten en de medeleerlingen.

De onderwerpen worden gekozen in functie van de ‘pool’ die de leerling volgt: Grieks, Latijn, Wetenschappen, Economie, Humane wetenschappen, Moderne talen, Wiskunde,...

Ondernemingszin

Economisten kunnen een ‘Attest bedrijfsbeheer’ behalen via een mini-onderneming.

De leerlingen van de derde graad kiezen of maken zelf hun eigen producten of diensten en vervolgens beheren ze hun Vlajo mini-onderneming volgens de regels van de kunst. Ze beheren een boekhouding, doen marktonderzoek, organiseren verkoopmomenten, houden aandeelhoudersvergaderingen enz. De nadruk ligt op het doen: eerst denken en dan effectief doen!

Onze school heeft al heel wat mooie prijzen in de wacht mogen slepen: Winnaar ‘Sociale Europese Finale’ in 2016, Winnaar ‘Beste mini-onderneming’ in 2011,… en tal van kleinere prijzen zoals beste verkoopstand, beste branding, beste team,…

Onderwijsloopbaanbegeleiding

Mee een weg uitstippelen vanaf de basisschool tot in het hoger onderwijs waarbij we aandacht besteden aan het leren leren en leren kiezen.

Leren leren

Nederlands Plus

Wekelijks krijgen onze eerstejaars een uurtje ondersteuning bij het zelfstandig leren studeren. Hierin besteedt de leerkracht aandacht aan:

  • Bijhouden van hun agenda
  • VIP-map
  • Opstellen van een dag- en weekplanning
  • Boekentas leren maken
  • Examens voorbereiden
  • Foutenanalyses maken na toets en/of examen
  • Kennismaken met verschillende studiemethodes

Map Leren leren

Op Smartschool is er voor elke graad een map beschikbaar met daarin vaktips. Wanneer een leerling niet weet hoe hij/zij de leerstof voor een bepaald vak moet aanpakken, kan hij/zij hierin op zoek gaan naar tips en/of studiemethodes van de leerkracht.

Tijdens de examenregeling worden hierop sjablonen van examenplanners, checklists,… geplaatst. Ook onze weetjes en tips zijn zeker de moeite waard om met de nodige aandacht te lezen.

Nieuwsbrief

Ook jullie als ouders kunnen af en toe een tip of aanmoediging gebruiken, als school willen we ons dan ook engageren om jullie hierin te begeleiden. Op een aantal belangrijke momenten doorheen het jaar stellen wij dan ook graag onze nieuwsbrief aan jullie voor.

Studiemethodebegeleiding

Wanneer het lerarenteam merkt dat uw zoon of dochter moeilijkheden heeft met het ontwikkelen van een eigen studiemethode, kan hij/zij doorverwezen worden naar de studiemethodebegeleiding. Het doel hiervan is de leerlingen te leren plannen en studeren.

De school brengt de ouders en leerling hiervan op de hoogte na de klassenraad. De school organiseert dit op vrijwillige basis, dit wil zeggen dat de leerlingen wekelijks een 8ste lesuur op school blijven.

Leren kiezen

Leerlingen en ouders worden gedurende hun onderwijsloopbaan ongeveer 6 keer geconfronteerd met het maken van keuzes (kleuterschool, overgang kleuter naar lager onderwijs, van lager naar secundair onderwijs, van 1ste naar 2de graad, 2de naar 3de graad en ten slotte de overgang naar het hoger / of universitair onderwijs).

Wij willen uw zoon en dochter graag helpen bij deze keuze voor de juiste richting.

Kies het juiste pad!

In het bijzonder in het tweede en vierde middelbaar verdiepen onze leerlingen zich in hun eigen interesses, talenten en studiemethode. In combinatie met een infomoment over de mogelijke keuzes die ze kunnen maken, krijgen de leerlingen een eigen studieprofiel. De klassenraad zal op basis van de resultaten en het studieprofiel een persoonlijk advies voor elke leerling opstellen. Dit moet leerlingen helpen bij het maken van een juiste keuze.

Tijdens een leerlingencontact zal de klascoach met elke leerling de keuzes en mogelijkheden bespreken.

Verder studeren

Meer dan 95% van onze leerlingen start aan een opleiding in het hoger onderwijs, daarom vinden we het ook belangrijk hen hierin extra in te begeleiden. Voor onze zesdejaars werd dan ook een apart traject uitgestippeld waarin ze nauw begeleid worden door hun klascoach. Samen verkennen ze de talenten van de leerlingen op een ontspannende namiddag na de examens. Eens ze een ruim zelfconcept ontwikkeld hebben, kunnen ze op zoek gaan naar wat ze later in hun dagelijkse leven willen doen.

Om hen de meest actuele en correcte informatie te kunnen bezorgen, bezoeken we jaarlijks de SID‑IN, worden er infoavonden met uiteenzettingen van universiteiten en hogeschool gegeven en tot slot komen onze oud-leerlingen hun ervaringen met hen delen.

Om onze leerlingen te laten proeven van wat het hoger onderwijs te bieden heeft, zijn er diverse samenwerkingen met de Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent en Antwerpen. De leerlingen volgen lessen of workshops aan de faculteit die aansluit bij hun studierichting.

Op die manier willen we hen optimaal informeren om hen een weloverwogen keuze te helpen maken voor de toekomst. 

waarom onze school?

  • Kwaliteit Kleinschalig en kwalitatief onderwijs is onze insteek.
  • VIP Bij ons is elke leerling uniek en zo wordt die ook behandeld.
  • Leerlingbegeleiding Een team van klascoaches en leerlingenbegeleiders staat voor je klaar.

Facebook

Contact Info