Inschrijving

1ste jaar

Vanaf 2019-2020 wordt het studieaanbod van elke school aangepast aan de modernisering van het secundair onderwijs.
Naar een verNIEUWende onderwijstabel voor de eerste graad...
Opgelet: de brochure in pdf geldt niet meer voor leerlingen die instappen in het eerste jaar vanaf 2019-2020!
 
1ste JAAR1A
Basisvorming  
Levensbeschouwing 2u
Lichamelijke opvoeding 2u
Nederlands 4u
Frans 3u
Engels 2u
Geschiedenis 1u + 1u semester
Artistieke vorming 1u + 1u semester
Wiskunde 4u
Aardrijkskunde 1u + 1u trimester
Techniek 1u + 1u trimester
Natuurwetenschappen 1u + 1u trimester
Digitale mediawijsheid 1u
Financiële geletterdheid 1u
Project 'Groei uit jezelf' 1u
Remediëren/Verdiepen (wiskunde, Frans,...) 2u
(1u Klassieke taal)*
Totaal basisopleiding 29
Keuzegedeelte

 

Te kiezen uit: 
Klassieke talen, Moderne talen, Wetenschappen, Economie & organisatie, Maatschappij & welzijn, Artistieke vorming, STEM wetenschappen
* Wie kiest voor Klassieke talen heeft 4u Latijn en klassieke cultuur gedurende het hele schooljaar

 
Major (2 modules te kiezen/schooljaar)
2u
Minor (2 modules te kiezen/schooljaar)

1u

Totaal aantal uren 32

2de jaar

 ObservatiegraadA-STROOM
OptieLATIJNGRIEKS-LATIJNMODERNE WETENSCHAPPEN
Basisvorming      
Levensbeschouwing 2 2  2
Lichamelijke opvoeding 2 2  2
Wiskunde 4 4  4
Nederlands 5 5  5
Frans 3 3  3
Engels 2 2  2
Natuurwetenschappen 2 2  2
Aardrijkskunde 1 1  1
Geschiedenis 2 2  2
Techniek 2 2  2
Plastische opvoeding 1 1  1
Grieks   2  
Latijn  4  4  
Wetenschappelijk werk  2    2
Economie      2
Atelier      
Mens en Cultuur      2u/week (modulair)
Natuur en Wetenschap     de 4 ateliers
Economie en Communicatie     telkens gedurende
Taal en Cultuur     1/4 van het jaar
Totaal aantal uren 32 32  32

3de jaar

 ECONOMIELATIJNGRIEKS-LATIJNHUMANE-WETENSCHAPPENWETENSCHAP
Basisvorming          
Levensbeschouwing 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2
Wiskunde 4 4 4 4 5
Nederlands 4 4 4 4 4
Frans 3 3 3 3 3
Engels 3 3 3 3 3
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1
Geschiedenis 2 2 2 2 2
Biologie 1 1 1 1 2
Fysica 1 1 1 1 2
Chemie 1 1 1 1 2
Economie 4        
Latijn   4 4    
Grieks     4    
Cultuurwetenschappen       2  
Gedragswetenschappen       2  
Totaal 28 28 32 28 28
Ateliers
A B
A B
 
A B
 
Frans
 
 
 
 
 
Engels
 
 
 
 
 
Basiseconomie
   
 
 
 1
Wiskunde
 
 
 
   
 
Fysica
 
1  
 
   
 
Chemie
 
 
 
   
 
Labo chemie
   
   
 
   
Aardrijkskunde
   
   
 
   
Expressie
 
   
 
 

 

Crea
   
   
 
 
 
E-learning
 
 1
Totaal aantal uren
32 32
32 32
32
32 32
32

4de jaar

 ECONOMIELATIJNGRIEKS-LATIJNHUMANE-WETENSCHAPPENWETENSCHAP
Basisvorming          
Levensbeschouwing 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2
Wiskunde 4 4 4 4 5
Nederlands 4 4 4 4 4
Frans 3 3 3 3 3
Engels 3 3 3 3 3
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1
Geschiedenis 2 2 2 2 2
Biologie 1 1 1 1 2
Fysica 1 1 1 1 2
Chemie 1 1 1 1 2
Economie 4        
Latijn   4 4    
Grieks     4    
Cultuurwetenschappen       2  
Gedragswetenschappen       2  
Totaal 28 28 32 28 28
Ateliers
A B
A B
 
A B
 
Frans
 
 
 
 
 
Engels
 
 
 
 
 
Duits
 
 
 
   
 
Spaans
   
   
 
 
 
Basiseconomie
   
 
 
1
Wiskunde
 
 
 
   
 
Fysica
 
 
 
   
 
Chemie
 
 
 
   
 
Labo biologie
   
   
 
   
1
Labo fysica
   
   
 
   
1
Esthetica
   
   
 
 
 
Crea
   
   
 
 
 
E-learning
 
   
 
 
 
Programmeren
 
 
 
   
1
Totaal aantal uren
32 32
32 32
32
32 32
32

5de jaar

 ECONOMIELATIJNGRIEKS-LATIJNHUMANE-WETENSCHAPPENWETENSCHAP
 WiskundeModerne talenWiskundeModerne talen Moderne talenCultuurWiskundeModerne talen
Levensbeschouwing 2  2 2 2  2 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2  2 2 2  2 2 2 2 2 2 2
Wiskunde 7  5 3 7  5 3 3+2 3 3 7 5
Nederlands 4  4 4 4  4 4 4 4 4 4 4
Frans 3  4 4 3  4 4 3 3 3 3 4
Engels 2  3 3 2  3 3 2 2 2 2 3
Duits -  2 2 -  2 2 - - - - 2
Spaans -  - 2 -  - 2 2 2 - - -
Aardrijkskunde 1  1 1 1  1 1 1 1 1 2 2
Geschiedenis 2  2 2 2  2 2 2 2 2 2 2
Biologie 1  - - 1  - - - - - 2 2
Fysica 1  - - 1  - - - - - 2 2
Chemie 1  - - 1  - - - - - 2 2
Natuurwetenschappen -  2 2 -  2 2 2 2 2 - -
Labo -  - - 1  - - - - - - -
Economie 4  4 4 -  - - - - - 1 -
Latijn -  - - 4  4 4 4 - - - -
Grieks -  - - -  - - 4 - - - -
Gedragswetenschappen -  - - -  - - - 4 4 - -
Cultuurwetenschappen - - -  - - - 3 3 - -
Crea -  - - -  - - - - 2 - -
Atelier                      
Economie  1  1  1                
Taal    1  1    1  1          
Expressie                1  1    
Programmeren  1      1            1  
Labo        1            1  1
Filosofie          1  1    1  1    
Totaal aantal uren 32  33 33 32  33 33 33 32 32 33 33

6de jaar

 ECONOMIELATIJNGRIEKS-LATIJNHUMANE-WETENSCHAPPENWETENSCHAP
 WiskundeModerne talenWiskundeModerne talen Moderne talenCultuurWiskundeModerne talen
Levensbeschouwing 2  2 2 2  2 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2  2 2 2  2 2 2 2 2 2 2
Wiskunde 7  5 3 7  5 3 3 3 3 7 5
Nederlands 4  4 4 4  4 4 4 4 4 4 4
Frans 3  4 4 3  4 4 3 3 3 3 4
Engels 2  3 3 2  3 3 2 2 2 2 3
Duits -  2 2 -  2 2 - - - - 1
Spaans -  - 2 -  - 2 2 2 - - -
Aardrijkskunde 1  1 1 1  1 1 1 1 1 2 2
Geschiedenis 2  2 2 2  2 2 2 2 2 2 2
Biologie 1  - - 1  - - - - - 2 2
Fysica 1  - - 1  - - - - - 2 2
Chemie 1  - - 1  - - - - - 2 2
Natuurwetenschappen -  2 2 -  2 2 2 2 2 - -
Labo chemie -  - - 1  - - - - - - -
Labo biologie -  - - 1  - - - - - 1 -
Economie 5  5 5 -  - - - - - 1 -
Latijn -  - - 4  4 4 4 - - - -
Grieks -  - - -  - - 4 - - - -
Gedragswetenschappen -  - - -  - - - 3 3 - -
Cultuurwetenschappen - - -  - - - 4 4 - -
Esthetica - - -  - - - 1 1 - -
Crea -  - - -  - - - - 2 - -
Keuzeatelier(*) 1  1 1 1  1 1 1 1 1 1 1
Totaal aantal uren 32  33 33 33  32 32 32 32 32 33 33
                       
(*) Keuze atelier: Wereldliteratuur, Expressie, Coaching en sport, Creatief, Duits, Spaans, voorbereiding totaalspektakel...      

Contact Info