Inschrijving

1ste jaar

Vanaf 2019-2020 is het studieaanbod van elke school aangepast aan de modernisering van het secundair onderwijs.
Naar een verNIEUWende onderwijstabel voor de eerste graad...
 
1ste JAAR1A
Basisvorming  
Levensbeschouwing 2u
Lichamelijke opvoeding 2u
Nederlands 4u
Frans 3u
Engels 2u
Geschiedenis 1u 
Artistieke vorming 2u 
Wiskunde 4u
Aardrijkskunde 1u 
Techniek 2u 
Natuurwetenschappen 1u
Digitale mediawijsheid 1u
Financiële geletterdheid 1u
Project 'Groei uit jezelf' 1u
Traject Remediëren/Verdiepen (wiskunde, Frans,...) 2u
(1u Klassieke taal)*
Totaal basisopleiding 29
Keuzegedeelte

 

Te kiezen uit: 
Klassieke talen, Moderne talen, Wetenschappen, Economie & Organisatie, Maatschappij & Welzijn, Artistieke vorming, STEM wetenschappen
* Wie kiest voor Klassieke talen heeft 4u Latijn en Klassieke cultuur gedurende het hele schooljaar

 
Major (2 modules te kiezen/schooljaar)
2u
Minor (2 modules te kiezen/schooljaar)

1u

Totaal aantal uren 32

2de jaar

 2de JAAR 2A
Basisvorming  
Levensbeschouwing 2
Lichamelijke opvoeding 2
Wiskunde 4
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Natuurwetenschappen 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Techniek 2
Artistieke vorming 1
Differentiëren 1
Keuzegedeelte  

Basisoptie 

Te kiezen uit: Klassieke Talen / Moderne Talen & Wetenschappen / Economie & Organisatie / Maatschappij & Welzijn / STEM 'Wetenschappen'

 5
Vakkencarrousel (begrijpend lezen, fietsatelier, gezond leven, Grieks ontdekken, leren leren, proefondervriendelijk werken)  1
Totaal aantal uren 32

3de jaar

Deze lessentabel geldt enkel nog voor het huidge schooljaar 2020-2021.

 

 ECONOMIELATIJNGRIEKS-LATIJNHUMANE-WETENSCHAPPENWETENSCHAP
Basisvorming          
Levensbeschouwing 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2
Wiskunde 4 4 4 4 5
Nederlands 4 4 4 4 4
Frans 3 3 3 3 3
Engels 3 3 3 3 3
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1
Geschiedenis 2 2 2 2 2
Biologie 1 1 1 1 2
Fysica 1 1 1 1 2
Chemie 1 1 1 1 2
Economie 4        
Latijn   4 4    
Grieks     4    
Cultuurwetenschappen       2  
Gedragswetenschappen       2  
Totaal 28 28 32 28 28
Ateliers
A B
A B
 
A B
 
Frans
 
 
 
 
 
Engels
 
 
 
 
 
Basiseconomie
   
 
 
 1
Wiskunde
 
 
 
   
 
Fysica
 
1  
 
   
 
Chemie
 
 
 
   
 
Labo chemie
   
   
 
   
Aardrijkskunde
   
   
 
   
Expressie
 
   
 
 

 

Crea
   
   
 
 
 
E-learning
 
 1
Totaal aantal uren
32 32
32 32
32
32 32
32

4de jaar

 ECONOMIELATIJNGRIEKS-LATIJNHUMANE-WETENSCHAPPENWETENSCHAP
Basisvorming          
Levensbeschouwing 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2
Wiskunde 4 4 4 4 5
Nederlands 4 4 4 4 4
Frans 3 3 3 3 3
Engels 3 3 3 3 3
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1
Geschiedenis 2 2 2 2 2
Biologie 1 1 1 1 2
Fysica 1 1 1 1 2
Chemie 1 1 1 1 2
Economie 4        
Latijn   4 4    
Grieks     4    
Cultuurwetenschappen       2  
Gedragswetenschappen       2  
Totaal 28 28 32 28 28
Ateliers
A B
A B
 
A B
 
Frans
 
 
 
 
 
Engels
 
 
 
 
 
Duits
 
 
 
   
 
Spaans
   
   
 
 
 
Basiseconomie
   
 
 
1
Wiskunde
 
 
 
   
 
Fysica
 
 
 
   
 
Chemie
 
 
 
   
 
Labo biologie
   
   
 
   
1
Labo fysica
   
   
 
   
1
Esthetica
   
   
 
 
 
Crea
   
   
 
 
 
E-learning
 
   
 
 
 
Programmeren
 
 
 
   
1
Totaal aantal uren
32 32
32 32
32
32 32
32

5de jaar

 ECONOMIELATIJNGRIEKS-LATIJNHUMANE-WETENSCHAPPENWETENSCHAP
 WiskundeModerne talenWiskundeModerne talen  WiskundeModerne talen
Levensbeschouwing 2  2 2 2  2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2  2 2 2  2 2 2 2 2 2
Wiskunde 7  3+2 3 7

 3+2

3 3+2 3 7 5
Nederlands 4  4 4 4  4 4 4 4 4 4
Frans 3  4 4 3  4 4 3 3 3 4
Engels 2  3 3 2  3 3 2 2 2 3
Duits -  2/1 3/2 -  2 2 2/0 2/0 - 2/1
Spaans -  1/2 2/3 -  - 2 0/2 0/2 - 1/2
Aardrijkskunde 1  1 1 1  1 1 1 1 2 2
Geschiedenis 2  2 2 2  2 2 2 2 2 2
Biologie 1  - - 1  - - - - 2 2
Fysica 1  - - 1  - - - - 2 2
Chemie 1  - - 1  - - - - 2 2
Natuurwetenschappen -  2 2 -  2 2 2 2 - -
Labo -  - - 1  - - - - - -
Economie 4  4 4 -  - - - - 1 -
Latijn -  - - 4  4 4 4 - - -
Grieks -  - - -  - - 4 - - -
Gedragswetenschappen -  - - -  - - - 4 - -
Cultuurwetenschappen - - -  - - - 3 - -
Crea -  - - -  - - - 2/0 - -
Atelier                    
Economie  1  1  1              
Expressie                1    
Programmeren  1      1          1  
Labo        1          1  
Filosofie          1  1    1    
Totaal aantal uren 32  33 33 32  33 33 33 32 33 33

6de jaar

 ECONOMIELATIJNGRIEKS-LATIJNHUMANE-WETENSCHAPPENWETENSCHAP
 WiskundeModerne talenWiskundeModerne talen Moderne talenCultuurWiskundeModerne talen
Levensbeschouwing 2  2 2 2  2 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2  2 2 2  2 2 2 2 2 2 2
Wiskunde 7  5 3 7  5 3 3 3 3 7 5
Nederlands 4  4 4 4  4 4 4 4 4 4 4
Frans 3  4 4 3  4 4 3 3 3 3 4
Engels 2  3 3 2  3 3 2 2 2 2 3
Duits -  2 2 -  2 2 - - - - 1
Spaans -  - 2 -  - 2 2 2 - - -
Aardrijkskunde 1  1 1 1  1 1 1 1 1 2 2
Geschiedenis 2  2 2 2  2 2 2 2 2 2 2
Biologie 1  - - 1  - - - - - 2 2
Fysica 1  - - 1  - - - - - 2 2
Chemie 1  - - 1  - - - - - 2 2
Natuurwetenschappen -  2 2 -  2 2 2 2 2 - -
Labo chemie -  - - 1  - - - - - 1 -
Labo biologie -  - - 1  - - - - - 1 -
Economie 5  5 5 -  - - - - - - -
Latijn -  - - 4  4 4 4 - - - -
Grieks -  - - -  - - 4 - - - -
Gedragswetenschappen -  - - -  - - - 3 3 - -
Cultuurwetenschappen - - -  - - - 4 4 - -
Esthetica - - -  - - - 1 1 - -
Crea -  - - -  - - - - 2 - -
Keuzeatelier(*) 1  1 1 1  1 1 1 1 1 1 1
Totaal aantal uren 32  33 33 33  32 32 32 32 32 33 33
                       
(*) Keuze atelier: Wereldliteratuur, Expressie, Coaching en sport, Creatief, Duits, Spaans, voorbereiding totaalspektakel...      

Contact Info